Nintama Rantarou Movie: Ninjutsu Gakuen Zenin Shutsudou! no Dan (2011)

Animation

A young boy named Rentaro and other ninja apprentices attend Ninjutsu Gakuen - a top ninja academy. Rentaro is determined to become an elite ninja!

Cast

Shinbei Fukutomi (voice)
Rantarou Inadera (voice)
Happousai Hieta (voice)
Bokuo Hinata (voice)
Magohei Igasaki (voice)
Samon Kanzaki (voice)
Danzou Katou (voice)
Tomesaburou Kema (voice)
Tetsumaru Kinoshita (voice)
Shuusaku Komatsuda (voice)
Shouzaemon Kuroki (voice)
Kingo Minamoto (voice)
Kirimaru Settsuno (voice)
Sonnamon Moroizumi (voice)
Chouji Nakazaike (voice)
Koheita Nanamatsu (voice)
Isuke Ninokuruwa (voice)
Yuuzou Nomura (voice)
Kanemon Ohama (voice)
Heiji Uzumasa Ookawa (voice)
Shige Ookawa (voice)
Takamaru Saitou (voice)
Arinan Samo (voice)
Taitsu Atsugi (voice)
Heidayuu Sasayama (voice)
Torawaka Satake (voice)
Masayoshi Satake (voice)
Seihachi (voice)
Kagemaro Shadou (voice)
Heita Shimosakabe (voice)
Monjirou Shioe (voice)
Shousei (voice)
Sezou Tachibana (voice)
Kihachirou Ayabe (voice)
Takiyashamaru Tairano (voice)
Mikiemon Tamura (voice)
Jinbee Tasogare (voice)
The Mess Hall Lady (voice)
Shinzaemon Tobe (voice)
Sakubei Tomatsu (voice)
Tomomi (voice)
Rikichi Yamada (voice)
Denzou Yamada (voice)
Hansuke Doi (voice)
Shina Yamamoto (voice)
Kisanta Yamamura (voice)
Sakuzou Yoshino (voice)
Yuki (voice)
Sanjirou Yumesaki (voice)
Konnamon Zatto (voice)
Isaku Zenpouji (voice)
Yorozu Matsuchiyo (voice)
Fuuki (voice)
Raizou Fuwa (voice)
Saburou Hachiya (voice)
HemuHemu (voice)

Crew

Sound Director
Key Animation
Key Animation
Background Designer
Key Animation
Color Designer
Background Designer
Background Designer
Key Animation
Color Designer
Key Animation
Key Animation