NJPW G1 Climax 31: Day 19 (2021)

After Wednesday night’s B Block finals, the full card has now been determined for the G1 Climax 31 final on Thursday October 21.

Cast

Kota Ibushi
Shingo Takagi
Tomoaki Honma
Togi Makabe
Hiroshi Tanahashi
Chase Owens
Tanga Loa
Tomohiro Ishii
Kazuchika Okada
YOSHI-HASHI
Hirooki Goto
Yujiro Takahashi
Yuji Nagata
Toru Yano
Great-O-Khan
Jeff Cobb
Ryohei Oiwa
Master Wato
Kosei Fujita
El Desperado
Yoshinobu Kanemaru
Satoshi Kojima
Hiroyoshi Tenzan
Ryusuke Taguchi
Hiromu Takahashi

Crew

No crew credits...